Englyn: CV.

A gwên y galla i ganu, - neu suo’r
Wyres iau i gysgu;
Fy nghyfan wnaf ei rannu -
O my God, ‘wna i grêt mamgu!

Gwen Jones

8.5

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

9 eiliad

Daw'r clip hwn o