Guirean Grànda

Ceistean Lara Episode 1 of 26

Tha Lara air a dòigh nuair a tha Deon, gille san sgoil, a' toirt cuireadh dhi tighinn a-mach air baidhsagal còmhla ris. Ach a' mhadainn ron chuairt, tha i air a h-uabhasachadh nuair a tha i a' lorg guirean mòr air a sròin. Leis an nàire, tha i a' diùltadh an taigh fhàgail.

Lara is very excited when Deon, a boy from school, asks her to join him on a cycle ride. However, the morning before the trip Lara is horrified to wake up with a large spot and embarrassed, refuses to leave the house.

2 days left to watch

12 minutes

Last on

Thu 30 Apr 2015 18:05

Tidsearan & Pàrantan

Gabhaidh am prògram seo a chleachdadh le pàrantan no le tidsearan gus còmhradh a thòiseachadh mu ghrunn chuspairean co-cheangailte ri slàinteachas pearsanta, misneachd agus fèin-luach.  Tha notaichean tidsear rim faighinn aig bbc.co.uk/ceisteanlara.

This episode can be used by parents or by teachers as a platform to discuss a range of issues connected with personal hygiene, confidence and self-esteem.  Further information is available at bbc.co.uk/ceisteanlara.

Anns a’ Chlas

Gabhaidh am prògram seo a chleachdadh mar thoiseach-tòiseachaidh airson còmhradh a bhrosnachadh mu ghrunn chuspairean co-cheangailte ri slàinteachas pearsanta. Gu cudromach, faodaidh e a bhith air a chleachdadh airson còmhradh mu mhisneachd agus fèin-luach a bhrosnachadh. Dh’fhaodadh e cuideachd còmhradh a thòiseachadh mu cuin a tha “an t-àm ceart” airson a’ chiad deit.

Na prògraman gu lèir

Na prògraman san t-sreath gu lèir

All of the programmes, including web exclusives

Added. Check out your playlist Dismiss