Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

15/05/2013

Mae Gethin yn dial ar Gwyneth drwy chwarae cerddoriaeth uchel a tharfu arni hi a Gwern. Mae Jinx yn meddwl bod Ffion yn poeni'n ddiangen am iechyd Arwen ond beth fydd barn Angela? Gethin has his revenge on Gwyneth by playing loud music and disturbing her and Gwern. Jinx feels Ffion is worrying unnecessarily about Arwen’s health but what advice will Angela give them?

20 o funudau