Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

14/05/2013

Mae Gethin yn teimlo nad oes croeso iddo yn nhŷ ei dad ac mae’n rhoi pwysau ar Iolo i roi lloches iddo. Mae Debbie'n trefnu noson rhamantus iddi hi a Kevin. Gethin feels there’s no welcome for him in his father’s home and puts pressure on Iolo to give him shelter. Debbie plans a romantic evening with Kevin.

20 o funudau