Cân Ysgafn: Taro Bargen

Mae gen i fwthyn yn y wlad
I’w werthu’n rhad i rywun
A ddaw ag arian hefo fo
I daro bargen sydyn

Y mae’r olygfa ger ei ddrws
Mor dlws ag unrhyw ddarlun,
A chau amdano fel erioed
Mae coed a’r grug a’r rhedyn.

Ond llwybrau serth i’r mynydd llwm
Sy’n drwm dan draed y cerddwyr,
A’r lonydd cul i ddyn ar ras
Yn ddiflas gan fodurwyr.

Ar ben-wythnosau, byddin gref
I’r pentref ddaw o Saeson
A’u clegar estron lle bu llu
O Gymry yn gymdogion.

Mae gen i fwthyn yn y wlad
I’w werthu’n rhad i rywun,
A - diolch byth - caf fynd o’r fro
’Rôl taro bargen sydyn.

Edgar Parry Williams

8.5

Dyddiad Rhyddhau: 12 May 2013

57 eiliad

Daw'r clip hwn o

Ychwanegwyd. Edrychwch ar eich rhestr chwarae Dismiss