Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

06/05/2013 (Rhan 2)

Mae anhapusrwydd Cadno yn tyfu ac, wrth iddi droi at ddiod, mae hi’n wynebu Sioned am ei pherthynas ag Eifion. Mae Ed yn hysbysebu am is-reolwr i’r bar ac yn gwrthod ystyried Angela am y swydd. As depression hits Cadno, she hits the bottle and confronts Sioned about her affair with Eifion. Ed advertises for an assistant manager at the pub and refuses to consider Angela for the position.

20 o funudau