Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

09/05/2013

Mae Eifion yn croesholi Cadno – mae o’n sicr bod rhywbeth wedi digwydd rhyngddi hi ac Ed. Mae Colin yn prynu casgen o gwrw ac yn agor tafarn yn ei gartref. Eifion cross-examines Cadno – he’s convinced something has happened between her and Ed. Colin buys a cask of ale and opens a bar in his own home.

19 o funudau

Added. Check out your playlist Dismiss