Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

06/05/2013 (Rhan 1)

Mae Cadno’n synnu Eifion wrth ddatgelu ei bod hi’n ymwybodol o’i berthynas gyda Sioned. Daw Gethin adref o’r ysbyty ond does gan Dani na Gwyneth ddim diddordeb yn ei groesawu nôl. The cat is out of the bag as Cadno finally reveals to Eifion that she knows about him and Sioned. Gethin returns home from hospital but doesn’t receive a warm welcome from Dani or Gwyneth.

20 o funudau