Dubai

Tha Dàibhidh Byrne a-mach air Dubai mar àite airson saor-làithean.

This clip is from