Ar Y Marc - Glyndwr Hughes - diwedd cyfnod.

Diwedd cyfnod i Glyndwr Hughes o GPD Aberystwyth yn Uwch Gynghrair Cymru.

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

3 o funudau

Daw'r clip hwn o