Ar Y Marc - Dirwyn Clwb Llanelli i ben

Eifion Thomas yn ymateb i'r ffaith fod yr Uchel Lys wedi dirwyn CPD Llanelli i ben.

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

5 o funudau

Daw'r clip hwn o