Bochdainn ann an Sudan

Dòmhnall Iain MacSuain ag innse mun bhochdainn ann an Sudan, mar a chunnaic e dha fhèin is e air cuireadh fhaighinn a dhol ann bho Chomhairle Bhreatainn.

Tha dùbhlan ro Dhòmhnall Iain a-nis feuchainn ri stiùireadh a thoirt dhaibh son gnothaichean a dhèanamh nas fhasa do dhaoine ann an ceann a tuath Sudan.

Release date:

Duration:

4 minutes

This clip is from