Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

23/04/2013

Ar ôl sioc y cyhoeddiad yn y capel, mae Jinx yn dweud wrth Ffion ei bod hi ag o yn gefnder a chyfnither. Mae Siôn hefyd yn teimlo effeithiau cyhoeddiad Iolo, ac yn teimlo cywilydd mawr o achos gweithredoedd diweddar ei feibion. After the shocking revelation at the chapel, Jinx tells Ffion that she and he are cousins. Siôn also feels the effects of Iolo’s announcement and is embarrassed by the recent actions of his sons.

20 o funudau