Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

25/04/2013

Mae Val yn gandryll wrth ddysgu’r gwir am berthynas Ffion a Jinx ac yn cynghori Ffion i fynd i’r Gogledd am sbel. Mae Siôn yn perswadio Jinx i siarad gyda Ffion cyn ei bod hi’n rhy hwyr. Val is livid as she learns the truth about Ffion and Jinx and advises Ffion to go to North Wales for a while. Siôn persuades Jinx to talk to Ffion before it’s too late.

20 o funudau