An tinneas Crohn's

‘S e tinneas leantainneach a tha a’ buntainn ri lìnigeadh nam buadhan a th’ann a Crohn’s.

Tha Moira a’ faighinn a-mach bho Choinneach Macneacail, air a bheil an tinneas, mun t-slighe air an deach e airson leigheas a lorg a dhèanadh feum dha.

Tha i cuideachd a’ cluinntinn bho Dhonnchadh Dòmhnallach mu thrioblaid eile a tha an cois an tinneis agus tha an Dr Iain Mac a’ Ghobhainn cuideachd a’ bruidhinn air dòighean leigheis air a shon.

Release date:

Duration:

5 minutes

This clip is from