Y Talwrn, 2013 Oriel y rownd gyntaf

Oriel luniau rownd gyntaf Y Talwrn 2013.