Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

19/04/2013

Mae Ffion yn poeni gan fod y gweinidog yn sâl – ond mae hi’n poeni hyd yn oed yn fwy ar ôl i Jinx awgrymu gohirio’r briodas. Ar ôl iddi ymddiheuro, mae Kevin yn maddau i Debbie ac yn cytuno i fynd i Baris gyda hi. After learning that the vicar is unwell, Jinx suggests postponing the wedding - but this makes Ffion even more anxious. After her apology, Kevin forgives Debbie and agrees to go to Paris with her.

20 o funudau