Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

17/04/2013

Wrth i Debbie ddeall difrifoldeb ei honiad celwyddog, mae Garry a Sheryl yn cyrraedd y fflat i’w hwynebu. Daw Garry i wybod fod Sheryl wedi siarad gyda Kevin, ac mae’n ei brysio hi adref mewn tymer. As Debbie comes to understand the gravity of her false allegation, Garry and Sheryl arrive at the flat to confront her. Garry realises that Sheryl has confided in Kevin and rushes her home in anger.

20 o funudau