Aelod o Gymdeithas, Aelod o Gymdeithas..., Pennod 1 Oriel Aelod o Gymdeithas

Stifyn Parri aelod un-dydd o gymdeithasau mwya' annisgwyl Cymru.