Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

08/04/2013

Ar ôl i Ed daflu eiddo Angela o’r Deri, gall neb ei chysuro – mae hi eisiau bod ar ei phen ei hun. Mae Ed yn penderfynu mynd i ffwrdd ac yn trefnu bod Meic yn cynorthwyo yn y dafarn. After Ed throws her things from the Deri, Angela is inconsolable and insists on being alone. Ed decides to get away for a while and enlists Meic’s help to run the pub.

20 o funudau