Cadw golwg ar y Comisiynwyr

Bedwar mis ers un o’r newidiadau mwyaf pellgyrhaeddol yn hanes plismona ym Mhrydain, Taro 9 sydd wedi bod yn dilyn Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru Winston Roddick.
Y fo a’r comisiynwyr eraill sydd rwan yn gyfrifol am oruchwylio gwaith yr heddlu. Y nhw ydi’r cyswllt rhwng y cyhoedd a’r heddlu, a nhw sy’n penderfynu ar flaenoriaethau’r lluoedd. Ond fydd nhw’n gwneud unrhyw wahaniaeth a beth mae nhw’n ei wneud yn y swydd newydd?
- Taro Naw, 9 o’r gloch nos Fawrth.
Taro 9 follows one of the police commissioners to ask exactly what they do.
Four months since one of the most far-reaching changes in the history of policing in Britain, Taro 9 has been following the North Wales Commissioner of Police and Crime Winston Roddick. He and the other commissioners are responsible for overseeing the work of the police. They are the contact point between public and police, and they decide on priorities. But will they make a difference and what are they doing in their new jobs? Taro 9 at 9pm on Tuesday.

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

28 eiliad

Daw'r clip hwn o