Le Guth agus Le Gàirdeachas: blasad den phrògram

Cluinnear criomagan goirid de na leanas:

Mgr Ros Crichton a' seinn A Shàcramaid Tha Sinne Le Ùmhlachd (Tantum Ergo)

Maeve NicFhionghuin a' seinn An Coisrigeach Mallaigeach

Anna Nic na Ceardaich a' seinn Magnificat

Padraig Hughes le taic a' seinn Caoineadh na d'Trì Muire

Màiri NicAonghais a' seinn Achanaidh Gràis

Paul MacCaluim a' seinn Am Baile Naomh

Release date:

Duration:

3 minutes

This clip is from