Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

04/04/2013

Mae’r pwysau yn dangos ar Angela ac mae hi’n meddwi gyda Mark – ond sut fydd Ed yn ymateb? Mae Colin yn cwrdd â’i ddêt wyneb yn wyneb ac yn cael sioc. The cracks are showing as Angela as drowns her sorrows with Mark – but how will Ed react? Colin meets his date face to face and has quite a surprise.

20 o funudau