Le Guth agus Le Gàirdeachas Cuirm spioradail ann an Eaglais Naomh Moire

Cuid de na ghabh pàirt aig cuirm ann an Eaglais Naomh Moire ann an Glaschu.