Aileag, 22/03/2013 Taigh-tasgaidh ball-coise na h-Alba

Sùil air àiteachan spòrsail Ghlaschu - Taigh-tasgaidh ball-coise na h-Alba aig Hampden.