Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

29/03/2013

Mae’n ddydd Gwener y Groglith ac mae Britt yn siomedig mai yn y Capel mae Siôn. Mae Eifion a Sioned yn gweld eu cyfle i fod yng nghwmni ei gilydd. It’s Good Friday and Britt is disappointed that Siôn has chosen to spend all his time at the chapel. Eifion and Sioned seize their chance to spend some time together.

19 o funudau