Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

28/03/2013

Mae pethau’n cynhesu unwaith eto rhwng Eifion a Sioned. Dyw Britt ddim yn hapus fod Siôn wedi dewis treulio’r Pasg ym Methania. Things are hotting up again between Eifion and Sioned. Britt is not best pleased that Siôn has chosen to spend Good Friday at the chapel.

20 o funudau