Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

27/03/2013

Daw newyddion da am Gethin o’r ysbyty. Ai Pasg hapus fydd un Britt? There’s good news from the hospital regarding Gethin. Will Britt’s Easter be a happy one?

20 o funudau