Hywel Pitts yn trafod "I Fight Lions"

Griff Lynch yn holi Hywel Pitts am ei brosiect cerddorol "I Fight Lions".

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

15 o funudau

Daw'r clip hwn o