Ymateb i fuddugoliaeth Cymru yn erbyn Lloegr

Ymateb Emyr Lewis, Mike Phillips a Ken Owens i fuddugoliaeth Cymru yn erbyn Lloegr.

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

7 o funudau

Daw'r clip hwn o

Dan sylw yn...