Ymateb i fuddugoliaeth Cymru yn erbyn Lloegr

Ymateb Emyr Lewis, Mike Phillips a Ken Owens i fuddugoliaeth Cymru yn erbyn Lloegr.

Daw'r clip hwn o

Dan sylw yn...

Ychwanegwyd. Edrychwch ar eich rhestr chwarae Dismiss