Tudur Owen, 15/03/2013, Bron Meirion. Llyfr y flwyddyn .Rhan 2 Cod QR

What is this?

Mae Côd QR yn fath o god bar a all gynnwys dolenni i dudalennau gwe. Mae ffonau symudol gyda chamera a chymhwysiad addas i ddarllen y codau yn medru'ch tywys i'r cyfeiriad sydd yn gynwysiedig ynddo.

Bydd y côd ar y chwith yn cysylltu â'r dudalen ar gyfer Tudur Owen, 15/03/2013, Bron Meirion. Llyfr y flwyddyn .Rhan 2 wrth ei ddarllen gyda darllenydd cod QR.

Gallwch arbed, argraffu neu rannu'r ddelwedd.