Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

28/02/2013

Daw Pawb a’i Farn ola’r gyfres yr wythnos hon o Ganolfan Hamdden Caerfyrddin. Ar y panel fydd dau o aelodau’r Cynulliad, Simon Thomas Plaid Cymru a’r Ceidwadwr Paul Davies; hefyd Dr. Carol Bell sy’n awdurdod ar y diwydiannau nwy ac olew, a’r Athro R. Gwynedd Parry o adran y Gyfraith, Prifysgol Abertawe. The last programme in this series comes from Carmarthen Leisure Centre. On the panel will be two Assembly members Simon Thomas from Plaid Cymru and Conservative Paul Davies. Also Dr Carol Bell who’s an authority on the gas and oil industries, and Prof. R. Gwynedd Parry from the department of Law at Swansea University.

50 o funudau