Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

04/03/2013

Teimla Dani yn euog pan ddaw i wybod am gyflwr Gethin. Mae Eifion yn falch bod Sioned eisiau symud i Benrhewl.Dani feels guilty that she didn’t know about Gethin’s condition until now. Eifion is pleased that Sioned wants to move in to Penrhewl.

20 o funudau