Bruaichean Abhainn Chluaidh

Aonghas MacGuaire agus an Dotair Aonghas MacFhionghuin a’cuimhneachadh air na tubaistean a bhiodh a’ tachairt aig àm nuair a bha an t-uabhas do dhaoine ag obair air bruaichean Abhainn Chluaidh.

Release date:

Duration:

6 minutes

This clip is from