Sorry, this clip is not currently available

Deasbad Dhiciadain

Moladh airson an ainm a bhios air aiseag ùr eadar Steòrnabhagh agus Ulapul.

Duration:

2 minutes

This clip is from