SGWRS EURWYN DAVIES

Eurwyn Davies - y parafeddyg yn sgwrsio hefo Geraint.

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

9 o funudau

Daw'r clip hwn o