Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

21/02/2013

Daw Pawb a’i Farn yr wythnos hon o Ganolfan Chwaraeon Y Rhondda, Ystrad Rhondda.
Ar y panel fydd Iestyn Davies o Ffederasiwn y Busnesau Bach, Suzy Davies un o aelodau Ceidwadol y Cynulliad, Keith Davies Aelod Cynulliad Llafur Llanelli, a’r colofnydd a’r tiwtor iaith Cris Dafis.
This week’s programme comes from Rhondda Sports Centre in Ystrad Rhondda. On the panel will be Iestyn Davies from the Federation of Small Businesses, Suzy Davies AM Conservatives, Keith Davies AM Labour and the columnist and language tutor Cris Dafis.

49 o funudau