Hoff Awdur Cymru: Jon Gower

Cris Dafis fu’n canu clod Jon Gower ar raglen Nia.

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

8 o funudau

Daw'r clip hwn o