Mae’n ddrwg gennym, ‘dyw’r clip yma ddim ar gael ar hyn o bryd

Rhagflas/ Preview: 25/02/13

Mae Anita yn parhau i fod yn gefn i Moc.Anita continues being there to support Moc.

Hyd:

24 eiliad

Daw'r clip hwn o