Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

27/02/2013

Nid yw’n hawdd i Iolo ymdopi gyda'i euogrwydd. Mae Eifion yn manteisio ar ffordd i agosáu at Sioned. It’s not as easy for Iolo to deal with his guilt as he’d thought. Eifion finds a way to get closer to Sioned.

20 o funudau