Na faireachdainnean a bh' aig Gillebrìde mus do dh'fhalbh e

Gillebrìde MacIlleMhaoil air turas gu Ierusalem mus gluais e gu baile Bhetlehem.

Release date:

Duration:

3 minutes

This clip is from