Rhoda a' bruidhinn mu a làithean tràth ann an Canada

Rhoda agus Coinneach MacRisnidh an Toronto. Còmhla ri Catrìona Mhoireach.

Release date:

Duration:

4 minutes

This clip is from