Bryn Roberts ar raglen Geraint Lloyd

Bryn Roberts o Benisarwaun yn sgwrsio gyda Geraint o'r sied ddefaid

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

6 o funudau

Daw'r clip hwn o