Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

14/02/2013

Daw Pawb a’i Farn yr wythnos hon o’r Senedd ym Mae Caerdydd gyda gynulleidfa o bobl ifanc. Ar y panel fydd cadeirydd Plaid Cymru Helen Mary Jones, Harri Lloyd Davies ar ran y Ceidwadwyr, y darlithydd a’r awdur Dr Simon Brooks a’r sylwebydd gwleidyddol Gareth Hughes. This week’s programme comes from The Senedd in Cardiff Bay, with a specially invited audience of young people. On the panel will be chair of Plaid Cymru - Helen Mary Jones, Harri Lloyd Davies on behalf of the Conservatives, the lecturer and author Dr Simon Brooks and the political commentator Gareth Hughes.

50 o funudau