Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

19/02/2013

Caiff Kevin sioc a hanner pan ddaw o hyd i brawf beichiogrwydd yn y fflat. Mae Sheryl yn poeni am ddiogelwch Wil nawr fod Moc nôl yn y pentref. Kevin gets the wrong end of the stick as he finds a pregnancy test in the flat. Sheryl worries for Wil’s safety now that Moc is back on the scene.

20 o funudau