Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

18/02/2013

Teimla Siôn reidrwydd i ymweld â Gethin yn yr ysbyty. Aiff pethau go chwith i Mark wrth iddo groesawu Angela i Faes y Deri. Siôn’s conscience forces him to visit Gethin in hospital. Things go awry for Mark as his welcome for Angela is rather too enthusiastic.

20 o funudau