Turas a dh' Ontario, Teaghlach Thormoid Chàthain Teaghlach Thormoid Chàthain

Teaghlach Thormoid Chàthain, a rinn eilthireachd à Leòdhas a Chanada ann an 1953.