Priodasau hoyw

Sgwrs gyda Mike Thomas, sydd wedi gwneud ymchwil yn cymharu dulliau gwahanol o gydnabod perthynas hoyw.

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

8 o funudau

Daw'r clip hwn o