Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

15/02/2013

Mae Iolo mewn cyfyng gyngor - cyfaddef wrth yr heddlu neu gadw’n dawel? Mae Gethin yn ymladd am ei fywyd. Iolo has a moral dilemma - confess to the police or keep quiet? Gethin is fighting for his life.

20 o funudau