Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

14/02/2013

Daw Moc nôl i ffarwelio ac mae ganddo rywbeth i’w rannu gyda Gethin. Mae rhagor o newyddion drwg i Gethin wrth iddo gael damwain ddifrifol. Moc returns to Cwmderi and he has something to share with Gethin. There’s more bad news for Gethin as he’s involved in a serious accident.

20 o funudau